DOÇ. DR. FAİK ELEKBER

Mühacir Azərbaycan Türk aydınlarının milli tarixi-fəlsəfi irsi (I yazı)

1920-ci ilin aprelin 27-də Azərbaycan Cümhuriyyətinin müstəqilliyinə işğalçı Sovet Rusiyası tərəfindən son qoyuldu. Azərbaycan türk cəmiyyətinin yaddaşında uzun illər unutulmaz iz qoyan bu mənfur hadisədən sonra bir çox vətən övladları, o cümlədən ölkənin ziyalı təbəqəsinin xeyli qismi doğma yurd-yuvalarını tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. Beləliklə, 1920-1991-ci

TÜRK bakış açısında TURAN VE İRAN – Doç. Dr. Faik ELEKBER

(III YAZI) XIX yüzyıldan başlayarak Ehmeniler ve Sasaniler hakimiyetlerini ideallaşdıran farsdilli dini ve dini olmayan ideolojik güçler, aynı zamanda burada yaşayan Türklerin farsdan dönme olması propagandasını da aparmışılar. XIX yüzyılda Azerbaycan Türk aydınları arasında “İranlılığa” ın en büyük tebliğatçısı olan Mirza Feteli Ahundzade Kaçar prenslerinden

Türkçülüğün küçük Turan’ı : Azerbaycan Cumhuriyeti! – Doç.Dr. Faik Elekber

1.nci yazı Yirminci yüzyılın başlarında eski Türk-Oğuz-Turan ülkesi olan Azerbaycan’ın kuzey bölgesinde, yani onun bir yüzyıla yakın çar Rusyasının işgali altında bulunan bölümünde Türk devletinin kurulması doğal süreç olsa da, ancak bu Türk devletine “Azerbaycan” isminin verilmesi çok şeyleri, aynı zamanda bu bölge nüfusunun tarihi,