DR. SHURUBU KAYHAN

TUVA TÜRKLERİNİN DİNİ İNANIŞLARI

Tuva Türk’leri birkaç dinin ve kültürün kesiştiği noktada yer almaktadır. Aynı topraklarda Hristiyanlar, Buddalar ve Şamanlar barış içinde hayat sürdürmektedirler. XIII asırda Tuvaların Moğol İmparatorluğuna dahil olmalarıyla Budda ile tanışıklıkları başlar. Fakat bu dinin kabulu ve yaygınlaşması ancak Tuvaların Çın İmparatorluğuna XVIII asırda katılmalarıyla gerçekleşir.

ÇULIM TÜRKLERİ – Dr. Shurubu KAYHAN / AJANSTÜRK

Çulımlar sayı olarak en az Türk boylarından olup koruma altına alınan halklarımızdandır. Kuzey Altay ailesinin Hakas grubuna mensup Hristiyan Türklerindendir. Rusya’nın Tombov bölgesinde yaşamaktadırlar. Altay, Hakas ve Şorlarla akrabadırlar. Çulımlar kendilerini daha önceleri Çulım Tatarları, daha sonra Çulım Türk’leri ve son olarak da Çulım Hakasları

TUBALAR TÜRKLERİ KİMLERDİR..? – Dr.Shurubu KAYHAN / AJANSTÜRK

Kendilerine Tuba, Kiji, Yış Kiji (orman kişileri) diyen Tubalar 2000 yılında halk olarak tanılmıştır. Onlar daha önce Altaylı’larla aynı halk sayılırlardı. Toplam nüfusları Rusya Federasyonunda sadece 1.600 kişidir. Dilleri Altay dil ailesinin Kuzey Altay grubunun Uygur alt grubuna aittir. Tubaların giysileri genelde tuvaldan yapılır. Kadınlar

KARAGAS (TOFALAR) TÜRKLERİ ARAŞTIRMASI – Türkolog Dr. Shurubu KAYHAN / AJANSTÜRK

Sibirya bölgesinin çok uluslu halkları arasında iki küçük boy vardır. Onlar bulundukları bölgenin soyu tükenmekte olan halkların temel medeniyetini temsil eden Karagaslar ve Okin Soyotlarıdır. Geyikçilik ve avcılık mesleklerini atalarından devir alan Karagasların en büyük özellikleri iyi bir iz takip edicileri olmalarıdır. Bu özelliklerini miras

TUVA TÜRKLERİNİN NAADIM BAYRAMI – Dr. Shurubu KAYHAN / AJANSTÜRK

Naadım kelimesi Moğolca olup bayram, eğlence, kutlama ve oyun anlamına gelmektedir. Bu bayram Tuva Türkler’inin geleneksel hayvancılıklarıyla ilgili bayramlarıdır. Her sene Ağustos ayının ortalarında kutlanır. Bayram’ın olmazsa olmazları ise milli güreşi “Hureştir”, at yarışları ve okçuluktur. Çadırların, atların ve milli kıyafetlerinin süslemeleri de bayramın bir

TÜRK BOYLARINDA KAMÇI – Türkolog Dr. Shurubu KAYHAN / AJANSTÜRK

Kamçı (kırbaç) Türk halklarının hayat biçimi ve medeniyetinin önemli bir parçası olup, göçebe Türk boylarının yaşamında her zaman yer almıştır. Gerçek Türk yiğitini atsız ve kamcısız düşünmek mümkün değildir. Kamçı göçebe halklarının sadece atlarını yönlendirmek için kullandıkları alet olmamış, aynı zamanda bir çok gelenek ve

Dolgan Türklerinin geleneksel HEYRO (KİLYEV) kutlamaları – Dr. Shurubu KAYHAN / AJANSTÜRK

Dolganlar kendilerine Dolgan, Tıakiler, Saha da demektedirler. Onlar Krosnoyarsk bölgesinin esas halkıdır. Halkın çoğunluğu Taymır bölgesinde, azınlığı ise Eneseyin eteklerinde yaşamaktadırlar. Rusya Federasyonunun en genç halklarından olan Dolganlar 7300 kişilik nüfusa sahiptirler. Dolgan dili Saha lehçesinin bir şivesidir. Günümüzde ise Dolgan dili ayrı bir lehçe

Uygur Türklerinin “OSMA” geleneği – Dr. Shurubu KAYHAN / AJANSTÜRK

Uygur halkı Çin’in kuzey batı bölgesinin en eski halklarındandır. Uygur kelimesinin anlamı “dayanışma”, “birlik” demektir. Uygur halkı m.ö.3 asırda yaşayan göçebe “dinlin” ve “tele” boylarından gelmektedir. Teleler Batı Türk Hanlığı’na bağlı yaşamışlardır. 7 asırda Hueyhe Hanlığı kurulur. Onların Tan Halığıyla ilişkileri kuvvetli olmuştur. Daha sonra

Altay Türklerinde Yeni Ailenin Doğuşu – Dr. Shurubu KAYHAN

Düğün insan hayatındaki en büyük kutlamadır. Nikahın kıyılmasıyla aile kurumuna geçiş ve kendi ailesini kurma sorumluluklarının başlangıcı doğar. Bu ailenin kurulmasından önce büyük kutlama ile devam eden toy, düğün düzenlenir. Altay düğünü dört aşamadan oluşur; dünür gitme, düğün hazırlıkları, düğün ve düğün sonrası. Her aşama

Türkistan bölgesinde Ramazan Bayramı kutlamaları – Dr. Shurubu KAYHAN

Ramazan Bayramı Şevval ayına denk gelerek, 30 günlük oruç döneminin sonunda kutlanan bir bayramdır. Türkistan bölgesinde bu bayrama arife gününden itibaren hazırlanmaya başlarlar. O gün her mahallenin kadınları toplanır ve ertesi gün sofraya konulacak hamur işlerini hep birlikte hazırlarlar. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistanın ortak

Türkmen kadınlarının geleneksel kıyafetlerindeki renklerin anlamı – Dr. Shurubu KAYHAN

Türkmen kadınlarının geleneksel kıyafetleri çok renki olup, kendilerine has tarzlarıyla ayırt edilir. Türkmenler’in geleneksel kıyafetleri halkın manevi ve sosyal yapılarının da yansıtır. Halkın milli değeri olan terbiye unsurlarının da temel taşıdır. Kız çocuklarını küçük yaşlarından itibaren aile ve anneliğe yönelik yetiştirirler. Yetişkin yaşa ulaştıklarında kızları

KIMIZ HAKKINDA BAZI BİLGİLER – Dr. Shurubu KAYHAN

Kımız Türk halklarının milli içeceği olup at sütünden yapılır. Tadı ekşidir, mayalanarak hazırlanır. Kımız göçebe Türk halklarının en eski dönemlerden beri kullandığı içecekleridir. Orta Asya (Türkistan), Rusya’nın Güney Doğu bölgeleri ve Karadeniz’in Güney bölgelerindeki halklarda sık karşılaşır. Kımız hakkındaki ilk bilgiler m. ö. 5. asırda

BAŞKURT TÜRKLERİNİN EN BELİRGİN GELENEKLERİ – Dr. Shurubu KAYHAN

Başkurt halkında da diğer halklarda olduğu gibi kendilerine has gelenekleri vardır. Bu gelenekler onlara köklerinden gelmektedir. Zamanla yaşanan alışkanlıklar devam ettirilerek halk tarafından gelenek haline getirilmiştir. YASAKLAR Başkurtların günlük hayatında çok sayıda yasaklar vardır. Onlardan bir kaçına yer verelim; Kışın yer kazılmaz; uyuyordur, uyandırılmaz. Sol

TUVA TÜRKLERİNİN GELENEKSEL DÜĞÜN ADETLERİ – Dr. Shurubu KAYHAN

Tuva Türkler’ine göre gelin müstakbel eşiyle birlikte yaşayacağı eve girmeden önce at üstünde üç kez evi dolaştırılır. Daha sonra attan indirilir ve yüz açma merasimi gerçekleşir. Gelin ile damadı yan yana oturtup ellerini at yelesinden örülmüş iple bağlarlar. Bu adet onların kaderlerinin artık birleştiğini ve

UYGUR TÜRKLERİ – Dr. Shurubu KAYHAN

Uygurlar çoğunluğu Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Türk halkıdır. Lehçeleri Türk lehçelerinden Uygur lehçesidir. Uygur Türk lehçesi, Arap kökenli bir alfabe ile yazılır. Uygurlar, her ne kadar sözde özerk bir cumhuriyete sahip olsalar da, Çin Cumhuriyet’inin egemenliğine girdiklerinden beri bağımsızlıkları için

TATAR TÜRKLERİNİN GELENEKSEL SABANTUY KUTLAMALARI – Dr. Shurubu KAYHAN

Sabantuy Tatar Türkler’inin her sene Mayıs ayının bir Pazar gününde kutladıkları geleneksel bayramlarıdır. Bu bayramın adı “sabantuy” düğün anlamından gelir. Kazan Tatarlarının baharın gelişi ve doğanın uyanışıyla duydukları sevinci, yeşillik bir alanda geniş bir katılımla toplanarak gerçekleştirdikleri kutlama törenleridir. Sabantuy bayramı çok eskilere dayanır ve