DR. TANER GÜÇLÜTÜRK

Din ile Asimilasyon ve Torbeş (Türkbaş)’lar – Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK

Torbeş (Türkbaş)’ların Balkanlara yerleşen Peçenek Kuman Türklerinin torunları oldukları bilinir. Kosova’daki Goralılar, Makedonya’daki Torbeş (Türkbaş)’lar, Bulgaristan ve Yunanistan’da da Pomaklar aynı halktır. İçinde yaşadıkları devletler bunları farklı tanımlamalarla Müslümanlaştırılmış kendi soydaşları olduklarını iddia ederek asimile etmektedirler. Kosova Prizren’deki Türkler gibi üzerlerinde Arnavutlaştırma planları uygulanıyor. Kosova’daki