SEYYİT CEMAL DEDE

TÜRKLER ÖZGÜR İRADEYİ TEMSİL EDER. EMPERYALİZM VE BAĞLI GERİCİLİĞİN KORKULU RÜYASIDIR. – Cemal KARABULUT

Anadolu yurdunda özellikle, Türkmen Kızılbaşlık ve indirilen Kuran la öğretisini güncellenmesiyle yaklaşık 1500 yıldır bu topraklarda mazlumların dostu ve özgürlüğün bayrağını dalgalandırdı. Anadolu Selçuklu yönetim erki ne zamanki çevresindeki mazlumlara ve Türklüğün kendisine zulme yöneldiğinde ona isyan edip baş kaldırdı. Selçuklunun yıkılışıyla Türklüğün anadoluda ki

ALEVİLERİN DİKKATİNE – Seyyit CEMAL DEDE

Doğuda gelişen Şafi Kürt olaylarına istinaden tatlı su ve Amerikan solcu soysuzların, Alevi dernekleri adı altında Amerikan , İngiliz vesair emperyalizmin oyunu olan ve asıl amaç ise asırlardan beri Alevi Türkmen katliamını gelenekselleştiren ve bu geleneğin üzerine kurgulanan, İsrail vari, Kürdİstan hayallerine alet edilerek, kirli

DERSİM PERDE ARKASI ve KOÇKİRİ İSYANLARI – Seyyit Cemal Dede

Alevi toplumunun Selçuklu Devletinden başlayarak Osmanlı İmparatorluğundan T.Cumhuriyeti döneminde kadar, gerek Selçuklu’nun ve gerek Osmanlının, hanedanlığını koruma adına siyasi ve dini manevralarının sonucu olarak, saltanatta kimlik kaymalarının sonucu oluşan kargaşa nedeniyle, Türkmen Kızılbaş Alevi toplumu üzerinde biri birini izleyen travmalar sonucu, inançsal ağır bir erezyonun

KİM BU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, TANIYOR MUSUNUZ ! – Seyyit Cemal Dede

Osmanlı Devleti’nin yıkılıp yok oluşunu ve yıkıntıları üzerinde yeni bir bağımsız Türk Devleti’nin kurulmasını hazırlayan I. Dünya Savaşı, dünya tarihi açısından olduğu kadar, Türkiye açısından ve Ortadoğu açısından büyük önem taşır. Savaşın birçok nedeni vardır. Bunları özel nedenler ve genel nedenler olarak iki gruba ayırabiliriz.