BURYATLAR’DA DOĞUM İLE İLGİLİ ÖRF VE ADETLER

Türkolog Dr. Shurubu Kayhan

Buryatlar hem Şaman hem de Budda inançlarına göre yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu nedenle de onların geleneklerinde her iki inanca göre de örnekler bulunmaktadır.

Buryatlarda doğum ile ilgili adetlerin tamamı kadınlarla ilgilidir. Çocuk dileme adetleri, hiç doğum yapmayan kadınların Tanrı’dan ve kutsal yerlerden çocuk dileme adetlerini içerilmektedir. Bu adetler bazen toplu bazen de kişisel olarak gerçekleştirilir.

Bu yazıyı Türk Müzikleri eşliğinde okuyabilirsiniz. Lütfen listeden seçim yapınız.

Konuyla ilgili adetler oldukça çoktur. Batı Buryatlarda yer tanrıçası İtugeye ya da Etugeneye döllenmeyle ilgili istek ve dua edilir. Bu adet kuş kirazı ağıcını (yaban kirazı) süslemekle başlayıp Etugeneden çocuk dileme duasıyla biter.

ilginizi çekebilir  ALTAY TÜRKLERİNDE YENİ AİLENİN DOĞUŞU

Kadınlar Huhe, Gök yüzü tanrıçasından; “beni gençleştir, göğüslerime süt getir ve onu emecek evlat ver” diyerek dilek dilerler.

Aynı dileklerle Ateş tanrıçasına da ateşe yağ püskürterek dua ederler. Şaman Buryat kadınlarında çocuk dileme adetlerini, çocukları koruduklarına inandıkları tanrıçaları Zol Zayaşi, Ehe Ongon, Mengelenlere dua ederek yaparken, hamile kadınlar ise hamileliklerinin sağlıklı ve kolay geçirmeleri için Arhan, Erhe Suben tanrıçalarına dua ederler.

Budda Buryat kadınları çocuk dilerken Ak tanrı ve Baldan Lıhamo tanrıcalarına dua etmişler. Ungin Buryatlarında bu gelenek daha ağır adetlerle gerçekleştirilmiş. Çocuğu olmayan evli adamı yakın çevresindeki sağlıklı ve çok çocuklu 7 kadın ortaya oturtup kendi pantalonlarını sırayla erkeğin başına geçirip etrafında dönerek çocuk dilemişler. Bu adeti uygulayarak çocuksuz adamın kısırlığını çözeceklerine inanmışlar. Doğum sırasında yapılan adetlerde ilk önce aile tanrıçasına dua ederek yeni doğan bebeği ve annesini korumasını isterler. Bebeğin doğduğu mekanı kutsal saydıkları bitkilerle donatırlar ve kötü ruhları yaklaştırmamaları ve yok etmeleri için sürekli ateş yakıp sönmemesine dikkat ederler.

ilginizi çekebilir  TUBALAR TÜRKLERİ KİMLERDİR..? - Dr.Shurubu KAYHAN / AJANSTÜRK

Bilçirlik Buryatlarda eğer doğum sırasında kadının kocası yanında yoksa ve doğum uzun sürüyorsa etrafındaki kadınlar bebeğin babasının pontolonunu kadının yanına koyarlar. Bebek babasının orada olmadığını hissederse babasını beklermiş. Babasının pontolonunu hissederse gelmek için acele edermiş ve doğum hızlanırmış. Şaman Buryatlarda doğum zorlaşırsa ve uzarsa hemen yaşlı Şaman kadına haber verilir ve doğum yapan kadının yanında doğum
adetlerini yerine getirmesini isterler.

Budda Buryatlarda ise doğuma lamlar çağırılmaz. Onlar doğumdan birkaç gün önce evlerine lamı çağırıp doğumun hızlı ve kolay geçmesi için “sercem” adetini yaptırtırlar. Selengit Budda Buryartlarında ise lamı muhakkak doğuma 2-3 ay kala davet ederler ve “Banzaraksa” doğum duasını okuturlar. Duadan sonra hamile kadının eli yüzü yıkatılır. Doğumdan sonra lohusa kadın ve bebeği için uygulanan adetler tüm bölgelerde hemen hemen aynıdır.

ilginizi çekebilir  Ajanstürk - "Türk Siyasetinden Alternatif Sesler" Araştırmaları (3) : TÜRK BİRLİĞİ PARTİSİ

Türkolog Dr. Shurubu KAYHAN / AJANSTÜRK

Hemen paylaş herkes okusun...
AJANSTÜRK ONLINE SEÇİM ANKETİ
Anketi Gizle/Göster
Coming Soon